-10% tot 100 euro: code BLESSED1
-20% vanaf 100 euro: code BLESSED2
-30% vanaf 200 euro: code BLESSED3

Algemene voorwaarden

Artikel 1    Identiteit van de verkoper

SOULSOUP
Hofeinde 37/1
3550 Heusden-Zolder

E-mail: [email protected]
Telefoonnummer:  +32 471 24 58 13
IBAN: BE12001743623092
BTW: BE0891576785

Artikel 2    Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Onderneming aan u als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren tot op heden enkel in België en Nederland.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn.  Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Artikel 3    Ons Aanbod en uw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is telkens voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om u alsnog te leveren.
 3. Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we de bestelling bevestigen per mail en zodra we voor uw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen via kredietkaart of online banking. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan uw winkelmandje. Nadien geeft u uw contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest u de wijze van levering:  opsturen naar een bepaald adres of afhalen in de winkel. Bevestig uw bestelling door het indrukken van de knop met als bijschrift “bestelling plaatsen”.
 5. Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is SOULSOUP bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Betalingsgegevens:
SOULSOUP
Hofeinde 37/1
3550 Heusden-Zolder

IBAN: BE89 0689 0507 4085
BIC: KREDBEBB

Artikel 4    Herroepingsrecht

 1. Als u goederen of diensten bij ons koopt, heeft u gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat u de goederen niet wil houden.  U kan uw bestelling dan zonder betaling van een boete terugsturen (de kosten hiervoor betaalt u zelf).  Wij vragen uitdrukkelijk het bijgevoegde retourformulier in te vullen en op te sturen. Indien het formulier zich niet bij de bestelling bevindt kan u het downloaden op de website. Binnen de 14 dagen nadat we uw bestelling teruggekregen hebben of u heeft aangegeven dat u wil afzien van de overeenkomst, betalen we u de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald of indien gewenst via een ander betaalmiddel.
 2. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd worden. Dus bekijk het product gerust zoals u in de winkel zou doen. Voorbeeld: haal een tube crème uit het doosje en bekijk hem van alle kanten, maar draai de dop er niet af. Twijfelt u nog? Neem dan even contact met ons op. De kartonnen SOULSOUP-verpakking (de verzenddoos) mag weliswaar wel open gemaakt worden om uw product te kunnen bekijken. Veel van onze producten kunnen wanneer ze gebruikt zijn om hygiënische redenen niet worden teruggenomen, wij kunnen ze immers niet meer verkopen. Heeft u een dergelijk product gebruikt en bent u niet tevreden, neem dan toch even contact met ons op. Wij horen graag waarom u niet tevreden bent en vaak is er wel een oplossing voor te vinden.
 3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
 4. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 5. U kan het retourpakket retourneren via de post of een koerier.

Artikel 5    De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  U komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat u uw aankoop definitief plaatst.

Artikel 6    Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van de browser.

Artikel 7    Conformiteit en Garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Artikel 8    Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door u bij uw bestelling aangegeven adres of een door u gekozen b-post servicepunt. SOULSOUP kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
 2. Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 3 werkdagen. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
  Indien een product niet in voorraad is wordt dit duidelijk vermeld op de website op de productpagina, uw bestelling zal dan tussen 4 a 7 werkdagen geleverd worden.
 3. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.
 4. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. U hoeft u dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als u ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat u ze liever niet wil houden, bent u verantwoordelijk voor het transport.
 5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die u besteld vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, moet u dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. De terugzendkosten zijn voor onze rekening.
 6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9    Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 10    Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc ... niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11    Klachtenregeling en geschillen

 1. SOULSOUP is momenteel nog een kleine firma waarin ons personeel zowel in behandeling kan zijn als met andere activiteiten binnen het bedrijf bezet kan zijn. Indien u klachten heeft, raden wij u aan een mail te sturen naar [email protected] U kan ook bellen naar +32 471 24 58 13. Indien u niet meteen iemand aan de lijn krijgt, heb dan even geduld. Wij bellen u zo snel mogelijk terug. Eén ding kunnen we garanderen: we zoeken zo snel mogelijk een oplossing voor u.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Artikel 12   MY SKIN-BOOK 

 1. Alle intellectuele (eigendoms)rechten zijn voorbehouden aan Katrien Kenens, SOULSOUP.
 2. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of enige wijze, noch mag de inhoud, geheel of gedeeltelijk, meegedeeld of doorgegeven worden aan anderen in enige vorm of enige wijze, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Katrien Kenens SOULSOUP.  Dit akkoord is onnodig mits uitdrukkelijke vermelding dat alle intellectuele (eigendoms)rechten toebehoren aan Katrien Kenens SOULSOUP, als volgt: “Deze fragment is afkomstig uit MY SKIN-BOOK waarvan alle intellectuele (eigendoms)rechten zijn voorbehouden aan Katrien Kenens, SOULSOUP”.
 3. Ondanks alle bestede zorg, kan SOULSOUP geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de beschreven methodes uit MY SKIN-BOOK of enige fout die in de tekst zou voorkomen.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »